قطر سلطه خود را در بازار جهانی LNG تثبیت می‌کند/ تشدید رقابت با واشنگتن ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

قطر سلطه خود را در بازار جهانی LNG تثبیت می‌کند/ تشدید رقابت با واشنگتن

قطر در حال بررسی برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید میدان گنبد شمالی (در ایران پارس جنوبی) به میزان بیش از ۱۲۶ میلیون تن در سال است، اگرچه شرکت انرژی قطر هنوز اعلام رسمی نکرده است.