جایگاه‌های استاندارد سوخت گاز مایع فشرده در کشور احداث می‌شود ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

جایگاه‌های استاندارد سوخت گاز مایع فشرده در کشور احداث می‌شود

طبق ردیف 10 بخش مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه 1401، مبلغ 2 هزار میلیارد تومان به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای ایجاد جایگاه‌های عرضه گازمایع و استانداردسازی خودروها تخصیص داده شده است.