کیفیت بنزین مشکلی ندارد/ انتقاد از «طفره» وزارت نفت در تدوین استاندارد گوگرد گازوئیل ۰۹ شهریور ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست:

کیفیت بنزین مشکلی ندارد/ انتقاد از «طفره» وزارت نفت در تدوین استاندارد گوگرد گازوئیل

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه گوگرد باید در محل تولید از سوخت حذف شود تا هوای شهرها و خودروها آلوده نشود، از عدم تدوین استانداردهای گازوئیل از سوی وزارت نفت انتقاد کرد.