آیا سوخت هیدروژن؛ ناجی محیط زیست می‌شود؟! ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

آیا سوخت هیدروژن؛ ناجی محیط زیست می‌شود؟!

امروزه جایگزینی سوخت هیدروژن تولیدی بشر با سوخت‌های فسیلی، با انتشار کمتر آلاینده‌ها و گاز‌های گلخانه‌ای بسته به فناوری‌های تولید هیدروژن، می‌تواند پیشرفت‌های اساسی در رفع بحران جهانی انرژی و بحران جهانی زیست محیطی ایجاد کند.