کل درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات، زمان سررسید وصول شده است ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
اوجی:

کل درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات، زمان سررسید وصول شده است

وزیر نفت گفت: کل درآمد آنچه که از نفت، میعانات و محصولات پتروشیمی فروختیم، هنگام سر رسید وصول شده است.