متانول، سوخت دریایی آینده ۱۹ آذر ۱۳۹۹

متانول، سوخت دریایی آینده

ایران به دلیل دارا بودن گاز ارزان قیمت، هزینه تولید کمتری برای تولید متانول دارد که باعث پایین بودن قیمت متانول در ایران می‌شود و این امر یک مزیت رقابتی برای متانول نسبت به سایر گزینه‌های در دسترس صاحبان کشتی محسوب می‌شود.