بازگشت بی سابقه ی قیمت نفت ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

بازگشت بی سابقه ی قیمت نفت

مصرف نفت آمریکا با خروج تدریجی اقتصاد این کشور از محدودیتهای قرنطینه، روند رو به رشدی پیدا کرده و به صنعت نفت این امید را داده که از پایین‌ترین مقطع سیکل فعلی عبور کرده است.

کرونا پتروشیمی قاره سبز را رونق داد ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

کرونا پتروشیمی قاره سبز را رونق داد

صنایع پتروشیمی قاره سبز با توجه به شرایط تقاضا برای محصولات پلاستیکی از بخش پالایشگاهی که به دلیل تداوم قرنطینه با کمبود تقاضای شدید روبه‌رو هستند، وضع بهتری دارند.