تاکسی‌های یورو ۴ با موافقت سازمان محیط زیست شماره‌گذاری می شوند ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

تاکسی‌های یورو ۴ با موافقت سازمان محیط زیست شماره‌گذاری می شوند

بر اساس قانون هوای پاک ورود خودروهای یورو ۴ به چرخه حمل و نقل ممنوع است اما سازمان حفاظت محیط زیست که پیش از این بر ارتقای استاندارد خودروها به یورو۵ اصرار داشت با شماره‌گذاری حدود ۲۲۰۰ تاکسی نوساز یورو۴ موافقت کرده است. معاون محیط زیست انسانی این سازمان می‌گوید ما برای کار سه دلیل مهم داشتیم.