تجهیزات و ظرفیت سوخت‌گیری هواپیمایی قشم افزایش می‌یابد ۰۹ خرداد ۱۴۰۱
به‌منظور میزبانی شایسته تماشاگران جام جهانی قطر

تجهیزات و ظرفیت سوخت‌گیری هواپیمایی قشم افزایش می‌یابد

افزایش زیرساخت، تجهیزات و ظرفیت سوخت‌گیری هواپیمایی فرودگاه بین‌المللی قشم با هدف افزایش جذب گردشگر خارجی در دستور کار قرار گرفت.