شکسته شدن رکورد ۱۰ ساله مشعل سوزی جهانی ۰۲ مرداد ۱۳۹۹

شکسته شدن رکورد ۱۰ ساله مشعل سوزی جهانی

بانک جهانی اعلام کرد مشعل سوزی جهانی در سال ۲۰۱۹ به ۱۵۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافت که بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته بود.