بهشت سوت زنان جهان !!! ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

بهشت سوت زنان جهان !!!

"ایسلند" را بایستی بهشت سوت زنان جهان دانست. جایی که بسیاری از سوت زنان در کشورهای مختلف، برای محافظت از خود در برابر هرگونه اقدام انتقام جویانه، به آن پناه می برند. قوانین داخلی ایسلند نیز حمایت های مختلف و گسترده ای را از سوت­زنان ارائه می کنند.