انرژی و بورس محور اصلی اخبار کشور ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
گزارش هفتگی نبض انرژی؛

انرژی و بورس محور اصلی اخبار کشور

دعوای سیاسی دو طیف اصلی کشور و به عبارتی دولتی ها و مجلسی ها همچنان حول محور انرژی بود. ریزش بورس و اخبار مربوط به آن هم در دایره ” نبض انرژی ” بود. عده ای به دنبال دلایل ریزش بورس و عداه ای هم سررگدان که چه بخرند و چه بفروشند و البته عموم بورسی ها منفعل بودند تا ببیند چه خواهد شد.

طرح های سبز و عبور از بیابانی شدن ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

طرح های سبز و عبور از بیابانی شدن

امروز طرح آب‌های گرمسیری به عنوان یک اولویت ملی هم به شاخص‌های افزایش تولید محصولات کشاورزی و نیز تولید انرژی پاک برق‌آبی از طریق سدهای ساخته شده نظر دارد و هم در راستای ریشه کن ساختن چهره فقر و بی‌کاری از نوار سبز غربی کشور نقش اصولی و بسیار حیاتی بازی می‌کند.