نواک: ایران و روسیه درباره سواپ نفت و گاز گفت و گو کردند ۰۵ خرداد ۱۴۰۱

نواک: ایران و روسیه درباره سواپ نفت و گاز گفت و گو کردند

معاون نخست وزیر روسیه که روز چهارشنبه در تهران با مقامات کشورمان دیدار کرد، گفت: دو طرف درباره سواپ عرضه نفت و گاز و ایجاد یک هاب لجستیک، گفت و گو کردند.