قرارداد خرید و سوآپ گاز از روسیه در آینده‌ بسیار نزدیک امضا می‌شود ۰۳ شهریور ۱۴۰۱
وزیر نفت:

قرارداد خرید و سوآپ گاز از روسیه در آینده‌ بسیار نزدیک امضا می‌شود

وزیر نفت با اشاره به مذاکرات سازنده با دستیار ویژه رئیس‌جمهوری روسیه، گفت: در آینده‌ای بسیار نزدیک قرارداد نهایی خرید و سوآپ گاز از روسیه بین شرکت ملی گاز ایران و طرف روس در مسکو امضا خواهد شد.