مزایای کرونا بر دل زیست دریا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

مزایای کرونا بر دل زیست دریا

شیوع ویروس کرونا با همه تبعات منفی که برای کشور از جمله مازندران داشت، به خاطر کاهش حمل و نقل دریایی و تعطیل بودن سواحل، خزر را به ساحل آرام رسانده است.