سهم ۲۵ درصدی استان تهران از مصرف گاز کشور ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

سهم ۲۵ درصدی استان تهران از مصرف گاز کشور

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از سهم ۲۵ درصدی استان تهران در مصرف گاز کشور خبر داد.