ارتقای بهره‌وری عملیات و خدمات حفاری از مهم‌ترین اهداف کیفی امسال است ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

ارتقای بهره‌وری عملیات و خدمات حفاری از مهم‌ترین اهداف کیفی امسال است

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری عملیات و خدمات حفاری از شمار مهم‌ترین اهداف کیفی و برنامه‌های این شرکت در سال ۱۴۰۱ است.