افزایش سهم ایران در تجارت انرژی با واردات گاز از روسیه ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
وزارت نفت گزارش داد؛

افزایش سهم ایران در تجارت انرژی با واردات گاز از روسیه

استفاده از ظرفیت سوآپ یا تجارت گاز با همسایگان یک راهبرد قابل‌اتکا برای افزایش سهم از تجارت جهانی گاز و تبدیل‌شدن ایران به هاب گازی منطقه است، بنابراین چنانچه خرید گاز روسیه محقق شود، فروش آن طبق برنامه ایران خواهد بود تا در آینده و با توسعه منابع گازی، سهم ایران در این بازار حفظ شود.