از زمان درخواست کارت سوخت سهمیه حفظ می گردد ۱۱ تیر ۱۳۹۹

از زمان درخواست کارت سوخت سهمیه حفظ می گردد

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: از زمانی که متقاضی درخواست کارت سوخت می‌دهد، تا زمان صدور کارت برای فرد سهمیه آن محفوظ می‌ماند.