اتحادیه اروپا طرح سهمیه بندی گاز را تصویب کرد ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

اتحادیه اروپا طرح سهمیه بندی گاز را تصویب کرد

شورای اروپا طرحی را تصویب کرد که براساس آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌بایست مصرف گاز خود را تا ۱۵ درصد در ماه‌های آینده کاهش دهند.

۲۸ خرداد ۱۴۰۱

اروپا در یک قدمی سهمیه‌بندی گاز

در زمان جنگ سرد و طی چند دهه گذشته، روسیه تامین کننده مطمئن گاز به اروپا بوده است اما این وضعیت هفته گذشته تغییر کرد.