رویارویی اروپا با ریسک سهمیه‌بندی انرژی ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

رویارویی اروپا با ریسک سهمیه‌بندی انرژی

اگر روسیه عرضه گاز را به میزان بیشتری کاهش دهد، اروپا با ریسک خاموشی، سهمیه‌بندی برق و رکود شدید روبرو خواهد شد.