سقوط اپل از جایگاه ارزشمندترین شرکت جهان ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

سقوط اپل از جایگاه ارزشمندترین شرکت جهان

غول نفتی آرامکوی سعودی روز چهارشنبه از اپل به عنوان ارزشمندترین شرکت جهان پیشی گرفت.