فروش سهام انرژی برای سرمایه‌گذاران غیردوست در روسیه ممنوع شد ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

فروش سهام انرژی برای سرمایه‌گذاران غیردوست در روسیه ممنوع شد

روسیه فروش سهام در پروژه‌های انرژی مهم و توافقنامه‌های تولید مشترک نفت و گاز را برای شرکت‌های متعلق به کشورهای غیردوست، ممنوع کرد.