شاخص هیجانات ورود به بورس«معیشت مردم» ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
ضرورت مدیریت هیجانات بازار سهام

شاخص هیجانات ورود به بورس«معیشت مردم»

هیجانات ورود به بورس این بار با شاخصی با عنوان «معیشت مردم» سنجیده می شود. دولت در صورت عدم کنترل بهینه هیجانات ورود به این بازار، دستانی خالی برای مطالبه ­گران خالی از معیشت، بر سر سفره های خود خواهد داشت. ورود به هر رویداد و رویکردی، بدون بررسی­های کارشناسی، هر چند هم که اقدامی صحیح با چشم­اندازی روشن باشد، نمی­تواند از مطلوبیت مناسبی برخوردار گردد. شرط موفقیت در هر پروسه­ای آماده‌سازی و فراهم آوردن زیرساخت مناسب برای آن است که تجربه‌های موفق و ناموفق پیشین، خود گواه این ادعاست .