سند ملی توسعه زیست فناوری و فناوری نانو امسال نهایی می شوند ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

سند ملی توسعه زیست فناوری و فناوری نانو امسال نهایی می شوند

معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری گفت: اسنادی نظیر سند ملی توسعه زیست فناوری و فناوری نانو و برخی اسناد دیگر استانی در دستور کار است که امسال نهایی خواهد شد.