عواید هوشمندسازی یارانه انرژی برق صرف توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور شود ۰۹ بهمن ۱۴۰۰
در گفتگو با نبض انرژی؛

عواید هوشمندسازی یارانه انرژی برق صرف توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور شود

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور، گفت: منافع و عواید هوشمندسازی و سازماندهی یارانه ها در نهایت به توسعه زیرساختی کشور و حمایت موثر از اقشار کم برخوردار منجر می شود و این مهم مستلزم تغییر رویکرد و پارادایم های کنونی در خصوص پرداخت یارانه و نحوه تخصیص منابعی است که می تواند پس از کاهش یارانه های پرداختی برای دولت تامین شود.

برق حریف کرونا می شود؟ ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

برق حریف کرونا می شود؟

شرایط جدیدی که بنا به ضرورت کنترل شیوع این ویروس بر زندگی مردم حاکم شده است نیز به خوبی تغییر الگوهای رفتاری و افزایش اهمیت برق در رفاه جامعه را در سطوح خرد و کلان نشان می‌دهد.