چالش‌های تولیدکنندگان برق با گواهی ظرفیت تولید و پروانه بهره‌برداری ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

چالش‌های تولیدکنندگان برق با گواهی ظرفیت تولید و پروانه بهره‌برداری

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزایش توان تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق روش‌های سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق است؛ بستن این قراردادها به منزله واگذاری امتیاز گواهی ظرفیت به وزارت نیرو است.