تولید “سامانه هواشناسی کشاورزی” مبتنی بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

تولید “سامانه هواشناسی کشاورزی” مبتنی بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت:‌ "سامانه هواشناسی کشاورزی" را تولید کردیم که تجهیزات سخت‌افزاری این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیا و پلتفرم نرم‌افزاری سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی پیاده‌سازی شده است.