تامین اعتبار نصب ایستگاه سنجش آلاینده‌ها در مازندران با اراده دولت ۲۲ آذر ۱۴۰۱

تامین اعتبار نصب ایستگاه سنجش آلاینده‌ها در مازندران با اراده دولت

آلودگی هوای مازندران هرچند که برای عمده افراد جامعه قابل باور نیست، اما به گفته مسوولان مدت‌هاست که تحقق یافته اما دولت سیزدهم با تامین اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی برای نصب ایستگاه‌های سنجش آلاینده‌ها درصدد رفع این چالش زیست انسانی است.