نخستین سمینار « EXCAMP؛ رویداد امنیت سایبری» ۰۱ مرداد ۱۴۰۱

نخستین سمینار « EXCAMP؛ رویداد امنیت سایبری»

نخستین سمینار« EXCAMP؛ رویداد امنیت سایبری» توسط شرکت صنایع پتروشیمی سبلان برگزار شد.