آب بزرگترین سد خراسان شمالی رها شد ۱۲ آبان ۱۳۹۸

آب بزرگترین سد خراسان شمالی رها شد

رهاسازی آب سد شیرین‌دره مانه و سملقان، بزرگ‌ترین سد خراسان شمالی، صبح یکشنبه برای مدت ۲ هفته آغاز شد.