ایران می‌تواند بخشی از نیاز بازار جهانی انرژی را تأمین کند ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
سخنگوی وزارت امور خارجه:

ایران می‌تواند بخشی از نیاز بازار جهانی انرژی را تأمین کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران به‌عنوان یک بازیگر برجسته در بازار بزرگ انرژی این توانمندی را دارد که بخشی از نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند.