بومی‌سازی سیستم‌های طیف‌سنجی در صنایع و پزشکی و آنالیزمشتقات نفتی ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

بومی‌سازی سیستم‌های طیف‌سنجی در صنایع و پزشکی و آنالیزمشتقات نفتی

تیم تحقیقاتی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان سیستم‌های طیف‌سنجی رامان برای کاربرد در صنایع نفت و گاز و همچنین شناسایی سلول‌های سرطانی را بومی‌سازی کردند.