تحریم، کشورهای اروپایی را از نفت و گاز ایران محروم کرده است ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
رئیس‌جمهوری:

تحریم، کشورهای اروپایی را از نفت و گاز ایران محروم کرده است

رئیس‌جمهوری گفت: ما امروز یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و گاز هستیم، تحریم آمریکا باعث می‌شود نه خودشان نه اروپایی‌ها و نه کشورهای دیگر نتوانند از نفت و گاز ما استفاده کنند.