برندگان و بازندگان سقوط نفت چه کسانی هستند؟ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

برندگان و بازندگان سقوط نفت چه کسانی هستند؟

صنعت نفت و گاز انگلیس هشدار داده احتمالا 30 هزار نفر به خاطر همه گیری ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت تا پایین ترین حد طی 20 سال گذشته، شغل خود را از دست می دهند.