سقف افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۱  کجاست؟ ۲۶ آذر ۱۳۹۹

سقف افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۱  کجاست؟

سرعت رهایی و بهبود از چالش‌های کنونی تقاضای نفت و سوخت و کاهش سطح ذخیره‌سازی‌ها در سال آینده میلادی تا زمانی که واکسن‌های ایمن و موثر در دسترس بخش زیادی از مردم قرار گیرند، روند قیمت نفت را تعیین می‌کند.