اعمال عوارض صادراتی محرک بزرگی در مسیر توسعه زنجیره ارزش است ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران:

اعمال عوارض صادراتی محرک بزرگی در مسیر توسعه زنجیره ارزش است

رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، فهرست صادراتی تعیین‌شده برای عوارض بر صادرات برخی از پلیمرها را بسیار هوشمندانه دانست و گفت: تامین مواد اولیه مورد نیاز بازار داخلی و صنایع تکمیلی می‌تواند محرک بزرگی در مسیر توسعه زنجیره ارزش و اشتغال‌زایی به شمار رود.