روزهای پربارشی پیشِ روی کشور است‌/شنبه 15 آذر آغاز بارش‌ها ۱۲ آذر ۱۳۹۹

روزهای پربارشی پیشِ روی کشور است‌/شنبه 15 آذر آغاز بارش‌ها

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی افزود: روز آینده بندرعباس با بیشینه دمای 29 درجه بالای صفر گرم‌ترین مرکز استان و زنجان با کمینه دمای 3 درجه زیر صفر سردترین مرکز استان خواهد بود.