جزییات توسعه میادین نفتی و گازی افغانستان ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

جزییات توسعه میادین نفتی و گازی افغانستان

سفیر سابق ایران در افغانستان گفت: همچنین در مطالعات اولیه نقشه‌ای از معادن و منابع در این کشور تهیه شده بود که در ولایت هرات علاوه بر منابع بسیار غنی سنگ آهن، گاز هم وجود دارد اما توسعه آن بلندمدت است و فعلا این امکان وجود ندارد.