استقبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ایران ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا اعلام کرد:

استقبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ایران

مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران از استقبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد و گفت: مشکلی از بابت ورود و یا سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشورمان وجود ندارد.