سهم نیروگاه‌‌های برق‌آبی کوچک در انرژی‌های تجدیدپذیر ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

سهم نیروگاه‌‌های برق‌آبی کوچک در انرژی‌های تجدیدپذیر

یکی از انواع نیروگاه‌های برق آبی کوچک که در سال‌های اخیر به دلیل مشوق‌های وضع شده از سوی وزارت نیرو و مزایای اقتصادی ناشی از اطمینان تولید و بازگشت سرمایه، مورد توجه سرمایه­گذاران این بخش قرار گرفته، “نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک احداث شده بر پایه‌ی خطوط انتقال آب” است.