کاهش مصرف برق در تابستان با دو راهکار اصلی ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

کاهش مصرف برق در تابستان با دو راهکار اصلی

سخنگوی صنعت برق گفت: امسال فرایندمدیریت مصرف برق در تابستان از دوجنبه کاهش ساعت کار و تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی دمای آسایش دنبال می‌شود.