دولت هدفي جز خدمت به مردم ندارد/ ۵۵۰ هزار نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در کشور ساخته می‌شود ۰۳ مرداد ۱۴۰۱
معاون اول رئيس جمهور در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مشترک ساخت نیروگاه‌های مقیاس کوچک:

دولت هدفي جز خدمت به مردم ندارد/ ۵۵۰ هزار نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در کشور ساخته می‌شود

معاون اول رئيس جمهور با بیان اینکه دولت هدفی جز خدمت به مردم ندارد، توانمندسازی اقشار کم برخوردار را دغدغه مسئولان عنوان کرد و گفت: مبا حضور معاون اول رييس جمهور، گفت: با امضای تفاهم‌نامه ۵۵۰ هزار نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در کشور ساخته می‌شود.