سرقت منابع نفتی سوریه توسط امریکایی ها ۲۲ تیر ۱۳۹۹

سرقت منابع نفتی سوریه توسط امریکایی ها

منابع رسانه ای اعلام کردند که آمریکایی ها بار دیگر به سرقت و قاچاق نفت سوریه در مناطق تحت اشغال مبادرت ورزیدند.