۰۷ تیر ۱۴۰۱
"آژانس محیط زیست اروپا" اعلام کرد

ارتباط آلودگی با ۱۰ درصد موارد ابتلا به سرطان در اروپا

گزارش ها حاکی از آن است که آلودگی با ۱۰ درصد از موارد ابتلا به سرطان در اروپا مرتبط است.