ایران بازنده اصلی صلح جدید قره باغ ۲۴ آبان ۱۳۹۹
باز هم مثل همیشه ایران بازنده قفقاز؛

ایران بازنده اصلی صلح جدید قره باغ

جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در مرزهای شمال غربی خود با شرایط پیچیده و دشواری مواجه شده و ضروری است تا قبل از تثبیت شرایط نگران کننده فعلی به هر شیوه ممکن مانع از تکمیل پازل خطرناک طراحی شده برای به خطر انداختن امنیت ملی، استقلال و منافع اقتصادی خود شود.