جایگزینی پساب و کنترل فرونشست تهران با تکمیل واحد‌های تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
در بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد؛

جایگزینی پساب و کنترل فرونشست تهران با تکمیل واحد‌های تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: ساماندهی فاضلاب شهری چالشی همگانی است و برای حل آن ضروری است که تمام دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری همچون شهرداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان محیط زیست و آب منطقه‌ای ورود کنند.