سرانه مصرف آب در بهارستان ۳ برابر استاندارد کشوری است ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

سرانه مصرف آب در بهارستان ۳ برابر استاندارد کشوری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران با تأکید بر صرفه‌جویی آب و استفاده از الگوی صحیح مصرف گفت: سرانه مصرف آب شرب در بهارستان به‌ازای هر نفر ۳۲۰ لیتر در طول شبانه‌روز است که این رقم بیش از ۳ برابر استاندارد کشوری است.