۴۷ درصد سیاست‌های ابلاغ‌شده رهبری در حوزه محیط زیست اجرا شده است ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

۴۷ درصد سیاست‌های ابلاغ‌شده رهبری در حوزه محیط زیست اجرا شده است

معاون توسعه، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: متأسفانه در ۷ سال گذشته تنها ۴۷ درصد از سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست که در سال ۹۴ ابلاغ شد، اجرایی شده است.