آغاز عملیات ذخیره سازی گاز برای فصل سرما ۰۶ خرداد ۱۴۰۱

آغاز عملیات ذخیره سازی گاز برای فصل سرما

مدیر عامل شرکت مناطق نفت مرکزی ایران از سرعت بخشی به تعمیرات اساسی برای جلوگیری از قطع گاز در زمستان خبر داد.